O programu 'Dimnikar'

Program je narejen na osnovi zahtev in definicij večih dimnikarskih podjetij in nudi vsebinsko razmeroma popolno in univerzalno rešitev. V procesih analize zahtev, zasnove in implementacije so bili spoštovani sodobni standardi in uporabljena sodobna orodja, kar je jamstvo za zanesljivo delovanje programa.

Cilji podjetij, katera so sodelovala pri razvoju programa, so bili: vzpostavitev katastrov, zanesljivost in ažurnost podatkov in predvsem znižanje režijski stroškov.

Program v celoti izpolnjuje sledeče zahteve:

-          evidenca imetnikov kurilnih in dimovodnih naprav hkrati v max. 99.-ih občinah,

-          vodenje katastra kurilnih in dimovodnih naprav

-          vodenje katastra opravljenih storitev

-          fakturiranje dimnikarskih storitev za pravne osebe oz. samo evidentiranje za fizične osebe

-       kreiranje poročil o meritvah ter analiza opravljenih meritev

-       kreiranje dokumentov o pregledih naprav, uporabnih dovoljenjih,...

-          planiranje in terminiranje dela na terenu z "PSION terminali", kreiranje obvestil imetnikom kurilno-dimovodnih naprav

-        priprava delovnih nalogov in spremljanje ciklusa delovnih nalogov do realizacije

-          spremljanje realizacije na več nivojih in

-        je izvrsten sodelavec pri kreiranju 'ad-hoc' poročil za interno uporabo in zunanje inštitucije.

 

Program nudi še mnogo več: evidenco opozorilnih nalogov, evidenco in kreiranje poročil o strokovnih pregledih in meritvah (Ur. L. RS št. 72/2000), podporo za storitve opravljene v paketu po paketni ceni, izpis računov in predračunov, avtomatski prenos računov (skontirane temeljnice) v saldakonte, izdelavo knjižice kurilnih naprav za posameznega imetnika naprav, izpis nalepk za kontaktiranje strank, sintetičen in analitičen prerez storitev za določeno obdobje, ...

 Program nudi veliko analitičnih in sintetičnih poročil. Glede na podatke, ki so na voljo v široko zastavljeni podatkovni bazi, pa je mogoče izdelati  tudi dodatna poročila in analize.

             Uporabniku je na voljo tiskana dokumentacija (opis programa) z navodili za uporabo programa.

             Program je izdelan z sodobnim razvojnim orodjem zadnje generacije in teče na MS Windows 32 bitnih op. sistemih (Win 95/98, Win NT, Win ME, Win 2000, XP). Tehnologija odjemalec/strežnik mu omogoča hitro in stabilno delovanje tudi v računalniških mrežah (Win NT, Win2000, Win2003, Novell, Linux).

Podatkovna baza je relacijska, optimizirana, z vgrajeno referenčno integriteto, preizkušeno stabilna in odprta za morebitne dodatne zahteve uporabnika. Podatkovna baza nima velikostnih omejitev.

Program lahko teče na PC računalniku ali na prenosnem računalniku. Glede strojne opreme program nima posebnih zahtev, priporoča pa se vsaj 500 MHz pentium III. procesor z 256 MB RAM-a in vsaj 50 MB prostega prostora na trdem disku. Za primerno obliko izhodnih dokumentov je priporočljiv brizgalni (Ink-jet) oz. laserski tiskalnik, za normalno preglednost podatkov na ekranu pa 17'' barvni monitor z ločljivostjo 1024*768 slikovnih pik ali več. Zaželjen je tudi CD-RW pogon ali druga ustrezna enota za arhiviranje podatkov.

          Kaj pridobite ?

- točnost in ažurnost evidenc o imetnikih kurilnih naprav in njihovih napravah,

- kontrolo nad opravljenimi in neopravljenimi storitvami,

- kontrolo nad posameznimi delavci in skupinami delavcev

- hitro in natančno izdelavo podatkov za poljubno obdobje (zahteve občine in MOP)

              Jamstvo            

             Jamstvo na pravilnost programske rešitve je 1 leto od datuma namestitve programa.

      Nazaj